X
  • mahabat_01_1
  • programma-1
  • programma-2

Goýmalar

Dokalan sim torumyz, eleklemek, süzmek we goramak ýaly köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Önümleriňiz bilen gabat gelýän önümi tapyň.

"Gowy simli mata gürläp bilýär we her toruň gymmaty bolmaly" diýip hasaplaýarys.Bu maksat bilen, ähli önümlerimiziň ygtybarlydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik proseduralaryny durmuşa geçirýäris.

amaly

Aýratyn önümler

Zawodymyz esasan poslamaýan polatdan ýasalan gural, gämi simli tor, kebşirlenen tor, giňeldilen metal tor öndürýär ...